Ανακατασκευή Mini Moke Mk I - Αλλαγή πατώματος
ESPA 2014-2020