Ανακατασκευή Mini Classic Mki με αμμοβολή
ESPA 2014-2020