Επισκεύη και βαφή σε Mini Cooper R50
ESPA 2014-2020