Οδηγώντας με χαμηλότερες ταχύτητες προλαβαίνουμε πολλά δυστυχήματα

Οδηγώντας με χαμηλότερες ταχύτητες προλαβαίνουμε πολλά δυστυχήματα . Για να συμβεί ένα δυστύχημα χρειάζονται πάντα 2 ή και περισσότεροι αφηρημένοι οδηγοί όπου αν ίσως είχαν λιγότερα χιλιόμετρα στο κοντέρ κάποιος από όλους θα μπορούσε να αποφύγει το λάθος του άλλου.

https://www.youtube.com/watch?v=JrTqPQNSieE